1987
Het jaar 1987 is voor het Soester gilde een heel bijzonder en ook belangrijk jaar geworden. Het Groot Gaesbeeker Gilde kreeg van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden toestemming om een landjuweel te organiseren. Dit is de grootste gildemanifestatie die de Brabantse gilden kennen. Naast een gildedag moesten nog tal van andere culturele activiteiten in de plaatsgelijke gemeenschap worden georganiseerd. In de periode van 21 augustus tot en met 6 september werden dan ook een grote variƫteit aan culturele, muzikale, sportieve, folkloristische en gilde-activiteiten georganiseerd. Niet minder dan 40 activiteiten in een periode van 17 dagen. De Blaak maar eigenlijk heel Soest was het actieterrein van het Landjuweel Soest 1987. Het programma bevatte ondermeer een Historische Optocht, een Internationaal Folkloristisch Dansfestival, een Caribean Festival, een muziekspektakel, een groots openingsfeest met een keur van Soester artiesten en natuurlijk de Brabantse Gildedag met een deelname van bijna 100 gilden uit de 6 Kringen van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.
Hieronder via foto's een inzicht in de verscheidenheid aan activiteiten, als het openingsschot door de Commissaris van de Koningin, jhr P. Beelaerts van Blokland, de Historische Optocht, de Zangkorenavond en de Brabantse Gildedag.

het openingsschot door de CvdKoningin
de bijdrage vanuit het gilde in de Historische Optocht - het kasteel Gaasbeek
impressie Historische Optocht
Zangkorenavond
presentatie vaandel tijdens eucharistieviering als opening van de gildedag
de Massale Opmars op het feestterrein

Na het Landjuweel in 1987 zien we dat het gilde een "nieuwe" plaats in de gemeenschap heeft verworven. Het gilde heeft bewezen grootschalige activiteiten te kunnen organiseren. Deze ontwikkeling leidde ook tot een herijking van de verenigingsstructuur. In 1989 zijn nieuwe statuten vastgesteld en is er gekozen voor een bredere samenstelling van het bestuur.

een delegatie van het gilde wordt voorgesteld aan de koningin

1989
In dit jaar vierde de Hoge Raad van Adel haar 175-jarig bestaan met een feestelijke viering in de gotische zaal van de Raad van State. Daarbij was ook koningin Beatrix aanwezig. Het Groot Gaesbeeker Gilde werd uitgenodigd om het feest de nodige luister bij te zetten. Na afloop was er een kennismaking met de koningin.

 

 

1990
Tijdens het Agathafeest dat ondermeer gevierd werd met een viering in de Petrus en Pauluskerk werden 3 kinderen van gildeleden gedoopt, t.w. Madelon van Hal, Michael Brouwer en Thomas van Steen. Directe aanleiding was de geboorte van een zoon bij het koningspaar Jan en Germa van Steen.

de dopelingen in de armen van de peetouders tijdens de Agathaviering in de Petrus en Pauluskerk

Nadat vanuit het Soester gilde in 1989 al aan een gildepelgrimage was deelgenomen, sloten ongeveer 150 pelgrims zich in 1990 aan bij de pelgrimsreis naar Rome, die in het teken stond van de afsluiting van het Willibordjaar. Hoogtepunt was op 7 november de viering in de Sint Pieter met Paus Joannes Paulus II als hoofdcelebrant. Voorafgaand aan de viering liep hij over het vaandel.

de Paus loopt over de vaandels net nadat hij over het Soester vaandel heeft gelopen
het Soester vaandel gedragen door Fred Engberink in de Sint Pieter te Rome