Vanaf 2023 verandert er wezenlijk veel in het Koningsschieten van het Gilde. Door alle (statutaire) wijzigingen zijn het niet meer alleen de Gildebroeders, maar ook de Gildezusters, die mee mogen schieten. Wie wordt dit jaar koning of krijgen we voor het eerste een koningin.

Al meer dan 60 jaar strijden gildebroeders in Soest om het Koningsschap van het Groot Gaesbeeker Gilde. In die jaren hebben meer dan 55 gildebroeders die titel verworven. In 2022 behaalde Eric Borgts de titel Gildekoning 2022, zijn 2e koningstitel. Op zondag 27 augustus zal de strijd opnieuw losbranden. De gildebroeders die de titel Soester Gildekoning hebben behaald komen de dag ervoor al samen onder de schietbomen voor een onderlinge strijd om de titel ‘Koning der Koningen’. Dat is altijd een bijzondere ontmoeting en strijd, die vaak nog fanatieker wordt gestreden dan het Koningsschieten. Het is inmiddels een hechte vriendenclub geworden. Ook op andere momenten voelen zij zich met elkaar nauw verbonden. Ze delen samen lief en leed. Nadat ze zich uiterlijk om 12.30 uur hebben gemeld bij wedstrijdleider Martin van den Heuvel, ze zijn ingeschreven, wordt door loting de volgorde van het schieten bepaald. Voordat het eerste schot wordt gelost, is er nog even tijd voor een groepsfoto met in hun midden ook de regerend Gildekoning, dit jaar dus Eric Borgts. Inmiddels heeft elke deelnemer ook consumptiebonnen in de pot gedaan, zodat ze de middag tijdens de wedstrijd niet op een droogje hoeven te zitten of te staan. De vraag is wie de opvolger wordt. Uitsluitend Gildeleden schieten mee om het koningschap en ook slechts diegenen die zich tijdig hebben opgegeven voor hun deelname. Maar komen kijken mag iedereen!

Het schieten begint om 13.00 uur, aanvankelijk om de prijzen voor het afschieten van staart,  vleugels en kop. Daarna gaat het voor het “eggie”. Wie zorgt dat niet alleen spanen naar beneden komen zeilen, maar de hele romp van de spies afvalt?

Historie

De gildebroeders van het Groot Gaesbeeker Gilde strijden ieder jaar, op de laatste zondag van augustus, om het koningschap van het Soester Gilde. Het jaarlijkse koningsschieten is hervat in 1960, nadat vele eeuwen deze wedstrijd niet heeft plaatsgevonden. Uit de geschiedenis zijn geen namen van oud-koningen bekend en het Gilde is ook niet in het bezit van Gildezilver. (De gebruiken rondom het koningsschieten staan wel vermeld in de Caert van 1560 en zullen dus wel geënt zijn op de ervaringen in die tijd).

Vanaf 1960 zijn de koningen bekend, waarbij het een gebruik is dat na afloop van het koningsjaar de koning het gilde een zilveren schild nalaat. Op de meeste koningsschilden zijn naast naam en jaar ook andere bijzonderheden van de koning terug te vinden als beroep of typische kenmerken etc. De meeste koningschilden bevinden zich op een mantel (de koningsmantel), die door de regerend koning tijdens bijzondere gilde-activiteiten wordt gedragen.