Om vriend(in) te worden van het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de STATUTEN en het HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het Groot Gaesbeeker Gilde te Soest.
 

Formulier wordt geladen ...

Inschrijvingsprocedure

U ontvangt van de ledenadministratie een bevestiging van ontvangst en verzoek de contributie over te maken, alle informatie (bankrekening nr en referentie) volgt in de bevestiging.

De jaarlijkse contributie voor een gildevriend(in) is € 12,-- .

Voor de jaarlijkse contributie ontvangt u per email een betaalverzoek.