Een aanvraag voor het lidmaatschap van het Soester gilde kunt u online indienen.

Medio 2023 zijn de nieuwe statuten aangenomen waardoor de lidmaatschapscriteria zijn verruimd.

In december 2023 heeft de algemene vergadering de contributie vastgesteld op 20,- euro per jaar.
Daarnaast is er een inkoopbedrag van 25,- euro. Na goedkeuring door het bestuur ontvang je per email een betaalverzoek.

Samengevat:

 • Lidmaatschap is gelijk voor mannen en vrouwen
  • Vrouwen die reeds als partner waren ingekocht, zijn automatisch volwaardig lid geworden
 • Leeftijdsgrens is van 19 naar 18 jaar gegaan
 • Je moet in Soest wonen ten tijde van je lidmaatschapsaanvraag
  • Wanneer leden van Soest naar een andere woonplaats verhuizen kunnen ze lid blijven indien ze dat aanvragen
 • Je kunt ook nog steeds gildevriend worden. Aanmelden als gildeviend(in)
   
 • Er is een overgangsregeling van kracht tot 01-08-2024 voor oud-leden die buiten soest zijn gaan wonen maar nu toch lid willen worden