Sinds 1991 beschikt het Groot Gaesbeeker Gilde over een eigen Gildehuis. Het Gildehuis omvat enkele zalen/ruimten als onderdeel van het Sint Jozefgebouw gesitueerd Steenhoffstraat 46 te Soest. Het Gildehuis wordt gebruikt als ontmoetingsplaats voor leden, vrienden en belangstellenden. Door het jaar heen worden in het Gildehuis tal van activiteiten georganiseerd.

Daarnaast is het Gildehuis de wekelijkse oefenruimte van de tamboers en hoornblazers van het gildekorps (woensdag), voor de leden van Mannenkoor Apollo (donderdag), de leden van het Soester Muziekgezelschap (maandag), de plaatselijke schaakvereniging (vrijdag) en nog vele andere verenigingen. 
Het St. Jozefgebouw was tot 1966 in gebruik als klooster van de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort. Behalve het Gildehuis is ook het Museum Oud Soest en de Vereniging Artishock in dit pand gehuisvest.

Nadere informatie

Nadere informatie over gebruik van het Gildehuis:
Mark Leegwater

verhuur@gildesoest.nl