Het Gilde van Soest is sinds begin jaren '70 aangesloten bij Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS). In totaal kent de NFBS meer dan 200 gilden samengevoegd in 6 Kringen.

Soest schaart zich bij Land van Cuijk.
Per Kring worden er Gildedagen georganiseerd waarin alle gilden elkaar ontmoeten. Het korps van ons Gilde gaat meestal 2x per jaar naar zo’n Gildedag toe. Net als bij de Gildefeesten in Soest is er veel publiek langs de kanten bij de optocht en ook tijdens de wedstrijden.

De dag begint met een eucharistieviering, waaraan alleen Ouderman en Koningspaar (met hofdames) deelnemen. Einde van de ochtend is ook het korps ter plaatse en vinden de optocht door het dorp/ de stad plaats. Op een groot veld wordt daarna een Massale Opmars gedaan en soms vindt er nog een slangendefilé plaats. Alle Gildes staan naast elkaar opgesteld en komen onder getrommel en blazuingeschal tegelijk naar voren. Bij een Slangendefilé vermengen de Gildes zich, waarbij alle Oudermannen, alle tamboers, alle blazers, alle koningsparen zich groepsgewijs presenteren. In een lange slingerende beweging wordt dan het veld overgestoken.

Tijdens de Gildedagen vinden wedstrijden plaats, waarin de Gildes zich meten op het gebied van schieten, trommelen, bazuinblazen en vendelen. Ook de optocht zelf wordt bejureerd. Loopt iedereen in het gelid, draait iedereen het hoofd richting de kerk, hoe is de kleding en de grootte van het korps.

Er wordt per Kring gestreefd naar de organisatie van 2 Gildedagen per jaar, t.w. de Kringdag (waaraan alleen de gilden van deze Kring deelnemen) en de Vrije Gildedagen waarin naast de gilden uit die Kring ook gilden uit andere Kringen kunnen deelnemen.
Eens in de gemiddeld 7 jaar wordt er daarnaast een Landjuweel georganiseerd waarin zoveel mogelijk gilden deelnemen van de NBFS. De Gildedagen in 2023 zijn in juni 2023 geweest.
De laatste jaren constateren we dat de organisatie van Gildedagen steeds moeilijker wordt om alles rond te krijgen. Vandaar dat soms per Kring nog maar 1 Gildedag wordt georganiseerd per jaar.

In 2017 heeft ons Gilde voor de 2e keer een Landjuweel georganiseerd, waarbij ruim 140 gildes op bezoek kwamen. De grootte van zo’n evenement maakt het slechts voor een klein aantal gildes mogelijk om te organiseren. 

Artikelen over de Kringdagen

Vrije Gildedag in Oploo -

Zondag 18 juni toog de Gildekaravaan zuidwaarts voor de Kringgildedag in Oploo.