Elke 4 jaar heeft het Gilde een extra festiviteit, het zogenaamde teerjaar, de pot wordt “verteerd”.

Vanuit de eeuwenlange traditie vieren de leden een teerjaar door met elkaar te eten en te drinken.

De traditie rijkt in ieder geval tot in de 14e eeuw en vanaf de oudste gildegeschriften wordt er melding gemaakt van het teren: de opbrengsten van het gildeland worden verteerd door de leden van het gilde. Je kunt je voorstellen dat in vroeger eeuwen de leden zich tegoed deden aan het gratis eten èn drinken en dat het vaak luidruchtige feesten waren (sommige dingen veranderen nauwelijks).

Alhoewel de reformatie op vele plekken katholieken en protestanten uiteen dreef, bleek daar in het overwegend katholiek gebleven Soest niet veel van. Met een zoon van de dominee en zelfs een protestante ouderman op de ledenlijst bleek zo’n dagen durend gelag zelfs wel te passen binnen de sobere levenswijze van de spaarzame reformanten. 

Afhankelijk van de inkomsten van inkoopgelden en landopbrengst gebeurde het teren eeuwenlang in een frequentie van 2 tot 4 jaar. In hele slechte gildetijden (in ieder geval bekend uit de crisisjaren vorige eeuw) was die kennelijk zo laag dat er gekozen werd voor een uitkering in contanten. In plaats van als gilde bij elkaar te komen, gingen de bestuursleden langs bij de leden om dat te overhandigen en met op veel plekken een borrel uit dankbaarheid was dat niet voor alle bestuursleden een opgave.

Na de opleving van het gilde rond 1960 gebeurt het teren de laatste decennia om de 4 jaar in de vorm van een gezamenlijke maaltijd met aansluitend een feestavond, uitsluitend toegankelijk voor gildeleden en -vrienden. 

Nog zo’n traditie is het zingen van “Babyloontje”, het lied van het Gilde, waarbij gedanst wordt rondom de Gildeboom, die sinds een aantal jaren weer op De Blaak staat.

Ook als je de tekst en de melodie niet kent, kun je actief deelnemen aan het dansen of toekijken naar dit festijn.

2023 was weer een teerjaar

Teerjaren:

2038 - 2034 - 2031 – 2027

Zie voor meer achtergrondinformatie  Historische Vereniging Soest/Soesterberg (hvsoest.nl)