2016

Op 6 oktober werd in ’s-Hertogenbosch de jaarlijkse Hoofdliedendag gehouden, een samenkomst van besturen van de bij de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden aangesloten gilden. De dag begin altijd met een viering in de Sint Jan. Dit jaar mocht het Soester Gilde deze viering verzorgen met als hoofdcelebrant Mgr. G. de Korte, bisschop van het Bisdom ’s-Hertogenbosch.
Het zangkoor Canto Nuovo onder leiding van Paul Snoek verzorgde de gezangen tijdens de viering, de leden van het tamboer-, hoornblazer-, vendel- en schutterskorps leverden een actieve bijdrage aan deze viering. Na afloop van de viering werd een muzikale en vendelgroep gebracht op de Parade naast de Sint Jan.

Gilde Soest bij Hoofdliedendag
Gilde Soest bij Hoofdliedendag
Gilde Soest bij Hoofdliedendag

2017

Het jaar 2017 stond in het teken van de organisatie van het Landjuweel, het grootste gilde-evenement binnen de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.

Tentoonstelling “Gildewezen in Nederland”

In de aanloop naar dit Landjuweel werd in Museum Soest een wisseltentoonstelling verzorgd over het “Gildewezen in Nederland”. Daarbij naast gilde-attributen uit ons eigen archief ook gilde-attributen tentoon gesteld welke beschikbaar waren gesteld door Het Schuttersmuseum te Steyl en het Gelders Schuttersmuseum te Zevenaar.

De tentoonstelling werd op 21 juli geopend door de voorzitter van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, de heer Jos Verbeeten.

Symposium 10 juni: Gildewezen in Nederland, Verleden Heden Toekomst

In het Auditorium van het Nationaal Militair Museum in Soest verzorgde het Soester gilde een symposium over het Gildewezen in Nederland. Tijdens dit symposium werden inleidingen verzorgd door Generaal b.d. Peter van Uhm en Gerard Rooijakkers, deskundige op het gebied van de volkscultuur in Nederland.