De geschiedenis van het Soester Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest gaat terug tot de 14e eeuw. Met hun buksen en bogen en andere wapens verdedigden de gildebroeders, die allen geboren moesten zijn in Soest, have en goed. Dat kon zijn in kwesties rond de grenzen met naburige dorpen, maar mogelijk hebben ook de plunderingen in de strijd tussen enerzijds de bisschoppen van Utrecht en anderzijds de graven van Holland een rol gespeeld in de behoefte aan oprichting en instandhouding van een schuttersgilde.

Aangezien het Soester gilde reeds vanaf de 14e eeuw de in haar bezit zijnde landerijen aan haar leden verpacht, kent het gilde sinds eeuwen activiteiten waarbij de opbrengsten van deze landerijen werden verteerd. In twee oude gildeboeken zijn de inkomsten en uitgaven van het gilde vastgelegd over de periode 1682 tot 1919. Daaruit wordt duidelijk dat de omvang en intensiteit van de feesten door de eeuwen heen nog al varieerden.

In de eerste helft van de 20ste eeuw na het teren in 1927 zijn de activiteiten zeer beperkt geworden. Vanaf 1958 is het gilde weer herleefd en gegroeid tot de belangrijke positief die het gilde thans in Soest inneemt. Deze tweede periode loopt vanaf het moment dat Wim Schimmel werd gekozen tot ouderman. In 1960 is het Koningsschieten onder de gildebroeders weer ingevoerd. Rondom dit jaarlijkse Koningsschieten worden steeds meer activiteiten georganiseerd, welke zijn gegroeid tot de jaarlijkse gildefeesten over een periode van meer dan een week.

Een van de zeer bijzondere hoogtepunten van de laatste decennia is ongetwijfeld de organisatie van het Landjuweel Soest 1987 onder auspiciƫn van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden met als hoogtepunten ondermeer de organisatie van een Brabantse Gildedag, de historische optocht en het Folkloristisch Dansfestival. Vele Soester verenigingen participeerden in dit grootse evenement, waarbij de band tussen gilde en Soester gemeenschap verder is uitgegroeid.

Met bijna 1000 leden en meer dan 200 vrienden is het gilde nog steeds een vereniging, waarbij de doelstellingen broederschap en gemeenschapszin op een eigentijdse wijze worden vormgegeven.

Voor een uitgebreider overzicht van de verschillende hoogtepunten in de geschiedenis van het Groot Gaesbeeker Gilde verwijzen wij u naar de aparte pagina Historie op onze website. De geschiedenis van het gilde wordt daarin in enkele perioden nader toegelicht.