1973
Voor de eerste maal worden de jaarlijkse gildefeesten rondom het koningschieten op De Blaak gehouden. Dit terrein is in 1974 door het gilde van de gemeente Soest gekocht. Het was voor de eerste maal dat rondom het koningschieten activiteiten over meer dagen verspreid werden georganiseerd. Dat gebeurde in dat jaar tezamen met Muziekvereniging PVO rondom de viering van het regeringsjubileum van koningin Juliana.

1977
Het gildekorps vertegenwoordigt de Provincie langs de route van de rijtocht op Prinsjesdag.

het gildekorps met koningspaar Wim van Hofslot in Den Haag
de vendeliers trekken door Den Haag

1979
Soest viert uitgebreid zijn 950 jarig bestaan. Het gildekorps doet mee aan de Historische Optocht en het gilde verzorgt de Vrije Gildedag van de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk.
Op 30 april loopt het gildekorps met het jaarlijkse defilé in de paleistuin bij gelegenheid van de verjaardag van koningin Juliana.

het gildekorps loopt mee met het defilé door de paleistuin
kardinaal Willebrands gaat voor in de viering op de Vrije Gildedag

1980
Het gilde heeft 2 gildetrommen aangeschaft. Deze worden tijdens een viering door pastoor Buisman gewijd.

pastoor Buisman wijdt gildetrommen

1983
Het oude nageschilderde vaandel uit 1960 wordt vervangen door een nieuw vaandel. Deze is geheel met de hand gemaakt. Het vaandel is ontworpen en geschilderd door mevrouw Syvie van Lelyveld - van Lanschot uit Heusden en mevrouw Thea Roelofs - van Laarhoven uit Geldrop de naaister en borduurster. Tijdens de viering als opening van de jaarlijkse gildefeesten in het teerjaar 1983 wordt het vaandel ingewijd door pastoor Buisman. Na afloop wordt het vaandel trots getoond tijdens de tocht naar de gildeboom.

pastoor Buisman wijdt het vaandel in
het nieuwe gildevaandel met de op de voorgrond de maaksters

1986
Het Groot Gaesbeeker Gilde vertegenwoordigt de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden in Den Haag bij de viering van de Pauskeuze tijdens een speciale viering. Na afloop wordt een bezoek gebracht aan de nuntiatuur.

vendeliers op altaar tijdens de eucharistieviering
presentatie gildekorps in de tuin van de nuntiatuur