Algemene vergadering Gilde Soest

Gildehuis Soest, woensdag 13 december 2023

Oprichting Gildefonds, veel nieuwe leden, invoering contributie, afscheidnemende bestuursleden en een warm welkom voor de nieuwe bestuursleden. 

Zomaar een kleine uiteenzetting van de highlights van de algemene vergadering van woensdag 13 december. Met een mooie opkomst van 73 giledeleden, waarvan 16 dames, was het een energieke vergadering. De laatste van Kees Wantenaar als Ouderman. Want Kees droeg deze avond de voorzittershamer over aan Ron Voskuilen. 

Extra Ledenvergadering

Zaterdagmiddag werd op het gildeterrein De Blaak een Extra Ledenvergadering gehouden. Agendapunten waren de voordracht door het bestuur van 62 nieuwe gildeleden. Dit jaar heeft een statutenwijziging plaats gevonden waardoor de criteria om lid te kunnen worden van het Soester Gilde versoepeld zijn. Daardoor kunnen nu ook dames gildelid worden en hoef je niet meer geboren te zijn in Soest. Het was voor de eerste keer dat ook dames deze Ledenvergadering mochten bijwonen. De bestuursvoordracht van nieuwe gildeleden werd met algemene stemmen aangenomen.

Abonneer op Algemene Ledenvergadering