Extra Ledenvergadering

Zaterdagmiddag werd op het gildeterrein De Blaak een Extra Ledenvergadering gehouden. Agendapunten waren de voordracht door het bestuur van 62 nieuwe gildeleden. Dit jaar heeft een statutenwijziging plaats gevonden waardoor de criteria om lid te kunnen worden van het Soester Gilde versoepeld zijn. Daardoor kunnen nu ook dames gildelid worden en hoef je niet meer geboren te zijn in Soest. Het was voor de eerste keer dat ook dames deze Ledenvergadering mochten bijwonen. De bestuursvoordracht van nieuwe gildeleden werd met algemene stemmen aangenomen.

Abonneer op Algemene Ledenvergadering