Zaterdagmiddag werd op het gildeterrein De Blaak een Extra Ledenvergadering gehouden. Agendapunten waren de voordracht door het bestuur van 62 nieuwe gildeleden. Dit jaar heeft een statutenwijziging plaats gevonden waardoor de criteria om lid te kunnen worden van het Soester Gilde versoepeld zijn. Daardoor kunnen nu ook dames gildelid worden en hoef je niet meer geboren te zijn in Soest. Het was voor de eerste keer dat ook dames deze Ledenvergadering mochten bijwonen. De bestuursvoordracht van nieuwe gildeleden werd met algemene stemmen aangenomen.

In de vergadering werd ook Johan van den Hoff benoemd tot bode als opvolger van Ton Daatselaar.

Het was een bijzondere bijeenkomst die vanwege het mooie weer ook in de buitenlucht kon worden gehouden.

De nieuwe gildeleden worden tijdens het dansen om de gildeboom geïnstalleerd.