Agathaviering

Zaterdagavond 3 februari marcheerde het Gildekorps vanaf het Gildehuis over de Steenhoffstraat naar de Petrus- en Pauluskerk, om daar haar opwachting te maken en de viering van de naamdag van patroonheilige St. Agatha luister bij te zetten.

Pastoor Skiba leidde de dienst die vocaal werd begeleid door het koor “Inspiratie” onder leiding van Theo Hoogenboom en met Sylvia Schijve op de piano. 

De pastoor biechtte op dat hij bij de voorbereiding van de dienst afgeleid werd door een ernstige pijn aan zijn knie, maar gelukkig kon hij daar wel een grapje over maken.

Interview: Kees Wantenaar

Graag laten wij leden, betrokkenen, Soesters en iedereen aan het woord om verhalen te schrijven rondom het Gilde. 
Vandaag een interview met Kees Wantenaar.

De meesten hebben Kees al eens de hand geschud

Labels

Klaverjassen - 16 januari 2024

Het was weer een geslaagde avond met een opkomst van 44 personen,
dus 10 tafels en 1 tafel met schudjassers.
Waarvan de winnaar Gerard Hilhorst was.
 
Bij het klaverjassen was het als volgt:
1. Marjan van Dijk met 5524 punten
2. Frans Elshout met 5458 punten
3. Herman Schoenmaker met 5180 punten
 

Landverpachting 2024

16 januari jongstleden om 20.30 uur werden in de kleine zaal van het Gildehuis de gronden van het Gilde verpacht voor 2024.

Veilingmeester Anton Hilhorst verwelkomde de aanwezigen met in het bijzonder de koning, de notaris Marije Bruning en haar assistente Kim. De veilingmeester nam dit jaar het stokje over van André Roest. Eerst een korte uitleg over de te volgen procedure, blijkbaar aanleiding voor trouwe aanwezigen om toch even te vragen hoe het nu precies zit.

1e sjoelavond 2024

Lieve lezers van het Gilde Soest,

Op dinsdag 9 januari jl. was in het Gildehuis de 1e sjoelavond van het Gilde in het nieuwe jaar.
Iedereen had er weer zin in, en hebben de vrijwilligers en vele sjoelers, de kou getrotseerd.

De kopjes koffie met iets lekkers, de sjoelbakken stonden vanaf 19.30 uur klaar en de verwarming brandde.

Vertrekkende bestuursleden Gilde Soest geëerd met Gemeentepenning

Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van Gilde Soest afgelopen zondag in het Gildehuis is tevens afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden. Kees Wantenaar (Ouderman), Wim Kok (Korpsleider), Frank Spijker (Voorzitter Gildefeesten) en Rainoud van Dorresteijn (Secretaris Gildefeesten), samen goed voor meer dan 80 bestuursjaren, werden verrast door de Burgemeester. 

Korps-bowlingavond

Op woensdag 27 december vond de jaarlijkse korps-bowlingavond plaats bij Bowling en Partycentrum Overhees. Deze avond, georganiseerd door de Korpscommissie, beloofde een spannende en gezellige strijd te worden. Met Eemland Diervoeders en Bowling Overhees als sponsors en René ten Haaf en André van den Bremer als toernooidirectie kon het evenement van start gaan.

Labels

Algemene vergadering Gilde Soest

Gildehuis Soest, woensdag 13 december 2023

Oprichting Gildefonds, veel nieuwe leden, invoering contributie, afscheidnemende bestuursleden en een warm welkom voor de nieuwe bestuursleden. 

Zomaar een kleine uiteenzetting van de highlights van de algemene vergadering van woensdag 13 december. Met een mooie opkomst van 73 giledeleden, waarvan 16 dames, was het een energieke vergadering. De laatste van Kees Wantenaar als Ouderman. Want Kees droeg deze avond de voorzittershamer over aan Ron Voskuilen. 

Verslag Klaverjassen 21 november 2023

De tweede avond was weer zeer succesvol, al waren er wat minder mensen dan de vorige keer.
De kaarters hebben wel weer met veel plezier gekaart en daar zijn weer winnaars uit gekomen:

Bij de schudjassers was Gerard Hilhorst de beste!

Bij het klaverjassen was het als volgt:

1e prijs Joke Hilhorst        5216 punten
2e prijs Anneke Rebel       5167 punten
3e prijs A. Dijkstra             5146 punten

Abonneer op