Zondagmiddag 8 januari organiseerde het Groot Gaesbeeker Gilde voor haar leden, relaties en belangstellenden weer een goed bezochte Nieuwjaarsreceptie in het Gildehuis. De traditie werd weer opgepakt nadat enkele jaren door COVID-19 deze bijeenkomsten aan het begin van het nieuwe jaar niet mogelijk waren. In zijn toespraak refereerde ouderman Kees Wantenaar hieraan.

Hij stond ook kort stil bij de zeer geslaagde activiteiten in 2022 (Gildeplein op Koningsdag en de Gildefeesten). Verder ging hij in op het nieuwe jaar. Een bijzonder jaar voor het gilde omdat het een teerjaar is, maar ook omdat de laatste stappen gezet gaan worden aan de hand van de door de leden geaccordeerde toekomstvisie. Daardoor kunnen meer Soesters toetreden als lid van het Gilde Soest, waaronder ook dames. De gevolgen ervan zullen zeker bij het Koningsschieten zichtbaar worden, volgens de ouderman.

Het programma met gilde-activiteiten wordt weer goed gevuld en daarbij zal ook het Gildehuis gerenoveerd gaan worden zodat het weer aansluit op de huidige wensen van de gebruikers. Dat houdt zeker ook in dat er maatregelen worden genomen om de akoestiek te verbeteren.

Vast onderdeel van de nieuwjaarsbijeenkomst is ook het moment dat de Gildekoning van afgelopen jaar, Eric Borgts, zijn fotoschild bevestigt boven de bar. Daar zal dit fotoschild een jaar hangen alvorens dat het (weer) een plaats krijgt in de galerij van oud-koningen in het Museum Soest.

Het werd vooral een informeel samenzijn.