Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van Gilde Soest afgelopen zondag in het Gildehuis is tevens afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden. Kees Wantenaar (Ouderman), Wim Kok (Korpsleider), Frank Spijker (Voorzitter Gildefeesten) en Rainoud van Dorresteijn (Secretaris Gildefeesten), samen goed voor meer dan 80 bestuursjaren, werden verrast door de Burgemeester. 

Naast een afscheidswoord van de nieuwe Ouderman (Ron Voskuilen) was er namelijk ook een uitgebreid woord van dank voor de heren van Burgemeester Rob Metz. Uit handen van de burgemeester ontvingen Kees, Wim, Frank en Rainoud de Gemeentepenning. Een bijzonder onderscheiding die wordt uitgereikt aan Soesters die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor Soest en haar inwoners. 

v.l.n.r: Wim, Rainoud, Frank, Kees
v.l.n.r.: Wim, Rainoud, Frank, Kees

Kees, 12 jaar Ouderman kwam in 2012 In functie en heeft het Gilde Soest sinds deze tijd door verschillende fases heen geleid. Met als slotstuk, voor Kees, het doorvoeren van een hele reeks vernieuwingen in 2023 (verruiming van de lidmaatschapseisen, invoeren van contributie en de oprichting van het Gildefonds).

Wim, 17 jaar actief als Korpsleider van een van de, zo niet dé, grootste gildekorpsen van Nederland. Onder zijn leiding kwam het Gildekorps zo’n beetje overal. Van optredens op Gildedagen in Brabant, tot een optreden voor de Koning tijdens Koningsdag in Amersfoort. Met als persoonlijk hoogtepunt voor Wim het Landjuweel in Soest in 2017. 

Frank, 13 jaar hét gezicht van de Gildefeesten in Soest en daarvoor al sinds 2004 bestuurslid van het Gilde. Na oprichting van de stichting direct begonnen als voorzitter en heeft de Gildefeesten in deze jaren laten doorgroeien tot het begrip wat de feesten nu zijn. Daarnaast werd Frank in 2019 Gildekoning. Een langgekoesterde wens die in vervulling ging.

Rainoud, sinds 1990 bestuurder van het Gilde in verschillende functies. Vervulde vele jaren de belangrijke taak van Secretaris en was vanuit deze positie verantwoordelijk voor een veelvoud aan taken zoals het aanvragen van de vergunningen, veiligheidsplannen en de communicatie en promotie van de Gildefeesten. 

Naast het afscheid nemen van deze bestuursleden werd tijdens de nieuwjaarsreceptie door de nieuwe Ouderman Ron Voskuilen nog een keer uitgebreid stil gestaan bij het belang van verbroedering en naar elkaar omkijken. Een belangrijke kernwaarde van het Gilde waar we de komende jaren met de recente oprichting van Het Gildefonds nog meer handen en voeten aan zullen gaan geven.