Soest, 1 april 2024 – Met trots kondigt het Groot Gaesbeeker Gilde (Gilde Soest) de lancering aan van het Gildefonds. Dit nieuwe fonds is opgezet met het doel om lokale initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het beschermen en verbinden van de inwoners van Soest, in lijn met de eeuwenoude missie van het Gilde. De rijke historie gaat immers terug tot de 14e eeuw, 

Het Groot Gaesbeeker Gilde, dat al honderden jaren een centrale rol speelt binnen de Soester gemeenschap, heeft de lancering van het Gildefonds geïnitieerd om haar maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Het fonds richt zich op het ondersteunen van nieuwe projecten die de gemeenschapszin binnen Soest versterken en die toegankelijk zijn voor een breed publiek. 

Criteria en aanvraagproces 

Het Gildefonds stelt zich open voor aanvragen van projecten die voldoen aan specifieke criteria, waaronder het leveren van een bijdrage aan de gemeenschapszin, het ontbreken van commerciële belangen. Een maximale bijdrage van € 1.500 per initiatief kan beschikbaar worden gesteld om de ontwikkeling en uitvoering van deze projecten te ondersteunen. 

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website www.gildefonds.nl, waarbij aanvragers worden verzocht een gedetailleerd projectplan en sluitende begroting bij te voegen. De aanvragen worden enkele malen per jaar beoordeeld, met als eerste beoordelingsmoment medio juni 2024. 

Een oproep aan de gemeenschap 

Het Gilde nodigt alle organisaties en individuen uit die projecten willen initiëren die bijdragen aan de doelstellingen van het Gildefonds, om hun aanvragen in te dienen. Dit is een unieke kans voor betrokken burgers en organisaties in Soest om steun te ontvangen voor initiatieven die een positieve impact hebben op de gemeenschap. 

Over Gilde Soest  

Het Gilde Soest is een historische vereniging met wortels die teruggaan tot de 14e eeuw, met als primaire doel het beschermen van de belangen van de Soesters. Door de eeuwen heen heeft het Gilde zich ingezet om de band met de gemeenschap te versterken en heeft het zich aangepast aan veranderende tijden zonder de rijke tradities uit het oog te verliezen. 

Voor meer informatie over het Gildefonds en de aanvraagprocedure, bezoek www.gildefonds.nl

Labels