De muziektent is tevens te huur. Neem contact op met muziektent @ gildesoest punt nl.

In augustus 2003 is het gilde in het bezit gekomen van de mobiele muziektent die in Soest in 1954 is aangeschaft ter vervanging van de vaste muziektent die op het plein achter het Postkantoor heeft gestaan. De mobiele muziektent heeft op tal van plaats in Soest gestaan bij activiteiten die werden georganiseerd. Naast het feit dat diverse muziekvereniging op het plein achter het Postkantoor een muziekuitvoering verzorgden heeft de muziektent ook vele jaren een plekje gehad bij de gildefeesten.

In 1980 is de muziektent door het gemeentebestuur om financiële redenen afgestoten. De muziektent is toen uit Soest verdwenen en heeft gedurende vele jaren in een schuur in Baarn gestaan. De eigenaar van de schuur wilde vorig jaar de schuur aanpassen en wilde van de muziektent af. Door een tip kwam het Soester gilde in het bezit van deze muziektent. In de winterperiode is een ploeg van vrijwilligers geformeerd die begin 2004 heel wat uren hebben gestopt in het herstel van de muziektent.

Alle houten delen werden vervangen en van een kleurtje voorzien. Het ijzerwerk werd opnieuw geschuurd, gelast en geschilderd. Half april was het frame weer gereed en was het wachten op de levering van het nieuwe tentzeil. Daarna werd de verlichting aangebracht en was de muziektent weer gereed voor gebruik. Naast de vele uren arbeid die erin zitten zijn er natuurlijke de nodige uitgaven gedaan voor de aanschaf van materiaal. De gemeente Soest heeft een subsidie beschikbaar gesteld van 5.000 voor de gemaakte kosten. Ook een particuliere heeft bij haar 80ste verjaardag gevraagd om een financiële bijdrage voor het herstel van de muziektent. Dit leverde een aanzienlijk bedrag op.

Ingebruikname op vrijdag 21 mei niet gehaald
Het was de bedoeling op vrijdag 21 mei 2004 de muziektent met een uitgebreid muzikaal programma aan de Soester gemeenschap te presenteren. Door leveringsproblemen met het tentzeil was dit jammer genoeg niet mogelijk.

Muziektent op zondag 13 juni 2004 voor de eerste maal openbaar opgesteld
De vernieuwde muziektent is op zondag 13 juni op De Engh opgebouwd rondom de activiteiten van de viering van 975 jaar Soest. Inmiddels is ook het tentzeil afgeleverd. Het geheel is gecompleteerd met een mooie gildevlag in top. De officiële ingebruikname is gepland op zondag 22 augustus tijdens de Vrije Gildedag, onderdeel van de Gildefeesten Soest 2004.

Gildefeesten Soest 2004: de muziektent gepresenteerd aan groot publiek
Tijdens de Gildefeesten Soest 2004 is de muziektent zowel in het weekend 21/22 als in het weekend 28/29 augustus gebruikt en daarmee aan een groot publiek gepresenteerd. Op zondag 22 augustus was de muziektent de plaats waar de genodigden het defilé van de gilden afnamen. Op zaterdag 28 augustus was de muziektent in gebruik voor het oud-koningenkampen en op zondag 29 augustus werd de muziektent gebruikt voor het leiden van het koningschieten. Op deze dag is er ook een groepsfoto van het gildekorps gemaakt in en rond de muziektent. De muziektent is ingewijd en zal in de komende weken nog op enkele evenementen in Soest te zien zijn.

Technische gegevens
De maximaal toelaatbare belasting van de vloer van het object bedraagt 5000 kg.

Verdwenen Soest heeft ook een artikel over de muziektent geschreven.

Deze is hier te lezen.