Landjuweel Soest 3 september 2017

Een landjuweel is een Brabants gildetreffen op Federatieniveau met als hoogtepunt een Gildedag, welke een grootsere opzet heeft dan de reguliere Kringgildedagen en Vrije Gildedagen. Bij een landjuweel worden ook gilden en schutterijen uit andere delen van Nederland (met name Gelderland en Limburg) betrokken en is het de bedoeling dat het een breed in de gemeenschap gedragen cultureel evenement wordt waarbij ook andere activiteiten het programma completeren.
Een dergelijk evenement wordt slechts eens in de 7 tot 8 jaar georganiseerd en indien mogelijk verdeeld over de 6 Kringen waaruit de NBFS bestaat. In Soest heeft al eerder een Landjuweel plaats gevonden en wel in 1987 en dus in 2017 30 jaar geleden.


Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS)

Landjuweel 1987 in Soest

Landjuweel 2017 voorbereidingen

Het Groot Gaesbeeker Gilde kijkt uit naar het tweede Landjuweel in Soest

19 augustus t/m 3 september 2017

Menu