Landjuweel Soest 3 september 2017

Gildedag op 3 september
Hoogtepunt van het Landjuweel is de Brabantse Gildedag op zondag 3 september. Op de slotdag van het Landjuweel komen bijna alle schuttersgilden en schutterijen bij elkaar. Met naar schatting rond de 120 schuttersgilden uit Brabant, maar ook enkelen uit Gelderland en Limburg, zal het een ontmoetingsdag worden voor alle deelnemende gilden en schutterijen. Daarnaast moet de Gildedag een presentatie weergeven van hetgeen de gildes in deze moderne tijd te bieden hebben.

Het Groot Gaesbeeker Gilde kijkt uit naar het tweede Landjuweel in Soest

19 augustus t/m 3 september 2017

Menu

Het Groot Gaesbeeker Gilde (GGG) organiseert verschillende activiteiten voor haar leden en andere belangstellenden. Hoogtepunt is het jaarlijkse Gildefeest dat in de laatste week van augustus rondom het koningsschieten gehouden wordt. Het gildefeest 2016 was de opmaat naar het Landjuweel 2017.


De Soester gildebroeder Mark Leegwater loste het koningsschot. Dat was één van de vele hoogtepunten van het gildefeest van 2016. Ieder jaar blijkt het gildefeest een evenement van ontmoeten, verbroedering, gezelligheid en ongedwongen samenzijn. De editie van 2016 was succesvol en werd zo een goede generale voor het "gildefeest-extra": het Landjuweel 2017.